Käkkirurgi

Käkkirurgi

Käkkirurgi är en specialitet inom tandvården som omfattar flera olika behandlingar och ingrepp.

 

Några exempel på vad en käkkirurg utför är följande:

 • Installera tandimplantat i käkbenet
 • Ta ut visdomständer som bara delvis vuxit fram och inte får plats
 • Andra komplicerade tandutdragningar
 • Ta bort slemhinneförändringar och cystor i munhålan
 • Ställa diagnos på olika förändringar i munhålan

Hur går ett käkkirurgiskt ingrepp till?

Du som patient behöver oftast inte förbereda dig då de flesta ingreppen sker under lokalbedövning. Väl på plats inleder käkkirurgen med att göra en noggrann undersökning. Den kan innebära att flera röntgenbilder tas och ibland kompletteras den med att käkkirurgen samråder med andra specialist- eller allmäntandläkare. Det är viktigt att du som patient via en hälsodeklaration som fylls i har lämnat upplysningar om eventuella sjukdomar och mediciner du tar eftersom de kan påverka behandlingen.

Eftersom operationerna genomförs under lokalbedövning behöver du inte oroa dig för smärta under själva ingreppet. Ibland kombineras även lokalbedövningen med smärtstillande medicin och/eller lugnande medel före operationen.

När det är klart?

När operationen är genomförd sys operationsområdet ihop igen för att kunna läka ordentligt. Efter operationen får du information om den normala läkningsprocessen. Du kan känna värk eller svullnad några dagar efter operationen. Du bör dock kontakta din käkkirurg om:

 • Du fortfarande har värk och svullnad efter en vecka
 • Du blöder mycket trots försök att stoppa blödningen

Vad krävs av käkkirurgen?

För att vara specialist inom käkkirurgi skall diagnoser och kirurgiska ingrepp av sjukdomar och/eller onormalheter i käkar, munhåla och ansiktsområdet däromkring kunna göras. En specialist i käkkirurgi har dessutom kunskaper i:

 • Grundläggande kirurgisk teknik
 • Förebyggande och behandling av allmänna komplikationer vid kirurgiska ingrepp
 • Olika former av smärtlindring och lugnande medicinering
 • Chock- och vätskebehandling

Övriga frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information om en specifik behandling eller ställa andra frågor om käkkirurgi.

Implantatbehandlingar

Implantatbehandlingar innebär att förlorade tänder ersätts med implantat som sitter fast och ser ut som vanliga tänder. Idag går nästan alla förlorade tänder att ersätta med denna behandling.

Behandlingen innebär att en titanskruv fästs i käkbenet där den får växa fast. På denna fäster man sedan en krona eller bro för att ersätta den förlorade tanden.

Hur går det till?

Förarbete

Vid en implantatbehandling är planeringen viktig. Behandlingen inleds med en undersökning och röntgen. Vid behov samråder specialisttandläkaren med kollegor för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att varje patient bedöms utifrån sina specifika förutsättningar. Inför behandlingen måste käkbenet och eventuellt andra tänder vara hela och fria från infektion. Om en annan behandling har genomförts kan det innebära att man väntar med implantatbehandlingen tills läkningen är fullbordad.

Behandlingen

En implantatbehandling består av två delar, en kirurgisk och en protetisk. Den kirurgiska delen innebär att en eller flera operationer genomförs där implantatfixturerna (titanskruvarna) fästes i käkbenet. Den protetiska delen av behandlingen handlar om tillverkandet av tänder som skall fästas på implantatfixturen. I samband med denna del av behandlingen anpassas i vissa fall provisoriska tänder eller temporär protes som patienten använder under inläkningsperioden för att slippa gå tandlös.

Nedan följer en kort översikt av en fullständig implantatbehandling.

 1. Eventuell utdragning av befintlig tand
  Om det finns befintliga tänder som är sjuka behöver dessa först extraheras. Därefter följer i vissa fall en inläkningsperiod. Hur lång den är beror på käkbenets kvalitet.
 2. Implantatfixturen opereras fast
  Den kirurgiska delen då implantatfixturer fästes i käkbenet genomförs. Fixturen växer sedan fast och fyller samma funktion som en vanlig tandrot.
 3. Protetiskt arbete
  Det protetiska arbetet inleds med att ett avtryck tas för att ta reda på hur tänderna ska utformas för att kunna fästas på implantaten. Därefter följer ett antal besök där patienten och protetikern tillsammans bestämmer tandens utseende och form. Läs mer om det protetiska arbetet under Protetik - Tandersättning.

Resultat

Efter behandlingen har du som patient fått nya tänder med i stort sett samma utseende och funktion som vanliga tänder.

 

Följande av våra kliniker erbjuder Käkkirurgi

Våra behandlingar

GHP Specialisttandläkarna har varit verksamma med specialisttandvård i över 30 år. Vi är specialister inom bettfysiologi, endodonti, käkkirurgi, protetik och paradontologi och har lång erfarenhet av specialisttandvård. Vi arbetar med den senaste tandtekniska teknologin och inom koncernen rymmer även GHP Tandteknik som är ett fullservicelaboratorium. Det innebär att vi har hela flödet inom oss och kan därför kvalitetsäkra vaje del.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.