Kvalitet och resultat

På Capio Specialisttandläkarna står vi stolt bakom vår tandvård, som är grundad på solid vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår inriktning på specialisering är kärnan i vår strävan efter högsta möjliga kvalitet, vilket vi sammanfattar med vårt löfte: ”Kvalitet genom specialisering”. Vår ambition är att inte bara möta, utan överträffa patienternas förväntningar, genom att kontinuerligt mäta och förbättra kvaliteten på vår vård.

Trots bristen på nationella kvalitetsregister inom odontologin, har vi proaktivt definierat egna kvalitetsmått för att garantera utmärkt vårdkvalitet. Vi övervakar noga inkommande remisser och bedömer patientnöjdhet samt viktiga kliniska utfall som vårdrelaterade infektioner, tidiga fixturförluster och hantering av garantiärenden.

Vårt engagemang för patientsäkerhet och kvalitetsförbättring speglas i att alla våra verksamheter är ISO-certifierade enligt ISO 9001 & 14001. Med vårt effektiva kvalitetsledningssystem, Qdent, tar vi till vara på feedback från både patienter och remittenter för att kontinuerligt förbättra vår service.

Genom att sätta patienten först, tillämpa evidensbaserade metoder och upprätthålla ett strukturerat patientsäkerhetsarbete, garanterar vi att vården vi erbjuder håller den högsta standarden. Vi är dedikerade till att skapa en arbetskultur som kännetecknas av transparens, samarbete och ett fokuserat engagemang för patientsäkerhet, vilket gör oss till en föredragen partner inom specialisttandvård.

Vårt kvalitetssäkringssystem

Vi arbetar med kvalitetsledningssystemet Qdent, som är ett hjälpmedel att utveckla och behålla hög standard inom patientsäkerhet, kvalitet, trivsel och miljö på kliniken. Vårt syfte med ett kvalitetsledningssystem är att du ska känna dig trygg hos oss, att eventuella synpunkter på vården dokumenteras och att vi har ett verktyg som hjälper oss att hålla en hög kvalitet på behandlingar och omhändertagande.

Kvalitet

Vi följer upp avvikelser i vård och processer för att analysera dem och förbättra vår verksamhet. Vi strävar ständigt efter att kvaliteten på våra behandlingar alltid ska vara hög. Det finns inget aktivt nationellt register för tandimplantat. Vårt eget kvalitetsregister för implantat har funnits på plats sen 2019.

Trivsel för dig som patient

Vårt mål är att du ska trivas hos oss och då är det viktigt att miljön runt omkring är lugn och avkopplande. Vi försöker att hålla ett lugnt och behagligt arbetstempo för att undvika stressig miljö. Det är viktigt för oss att du känner dig väl omhändertagen. Vi vill väldigt gärna att du berättar för oss om du har tips på vad vi kan göra för att förbättra oss.

Miljö

Vi arbetar med att minska miljöpåverkan genom att väga in miljöaspekter när vi väljer produkter och tjänster samt minska energiåtgången på kliniken. Självklart följer vi alla lagar, förordningar och rekommendationer som finns på miljöområdet.

Fråga oss

Om Du har några frågor så är du självklart välkommen att kontakta oss.