Om oss

Vi finns för att alla patienter ska få tillgång till rätt vård i rätt tid. Genom hög kvalitet och tillgänglighet hjälper vi våra remittenter och patienter med specialisttandvård så att alla patienter uppnår god tandhälsa som de känner en stolthet över.

Genom våra multidisciplinära specialistkliniker, hög tillgänglighet och kort väntetid utför vi högkvalitativ vård som säkerställer patientsäkerheten och förbättrar livskvaliteten för varje individ. 

Vi tror på kvalitet genom specialisering och våra specialutbildade medarbetare utför många liknande behandlingar varje år, vilket ökar vår kompetens inom dessa områden. Genom kontinuerliga förbättringar av våra processer ökar vi både patientsäkerheten och effektiviteten.

Vi sätter patientens behov i centrum och arbetar multidisciplinärt vid undersökningar och terapiplanering. På så sätt kan vi erbjuda behandlingar på samma klinik, från undersökning till efterkontroller. Det sparar tid för patienten och säkerställer kvaliteten på behandlingen.

Vår platta organisation med korta beslutsvägar möjliggör utveckling genom ett engagerat ledarskap och kreativa samarbeten. Med en gemensam värdegrund och tydliga principer flyttar vi beslutsfattandet närmare patienten, där varje medarbetare påverkar vår kontinuerliga utveckling.