Kontakt

Välkommen att kontakta någon av våra enheter.

Capio Specialisttandläkarna består idag av tre specialisttandvårdsmottagningar samt ett tandtekniskt laboratorium. Vi finns i dag i centrala Stockholm på Sophiahemmet, i Nacka (Sickla) i nybyggda vårdhuset Curanten samt Norrköping på Vrinnevi sjukhus. Tillsammans är vi ca 90 medarbetare på Capio Specialisttandläkarna inklusive 13 tandtekniker. Med flera specialistkliniker finns ett stort utbud av specialistkompetens inom olika delar av specialisttandvården vilket säkerställer att du som patient alltid får rätt behandling för just dig. Vår övertygelse är att en hög grad av specialisering och ett väl fungerande nätverk mellan specialister leder till en högre kvalitet i de utförda behandlingarna. Capio Specialisttandläkarna ingår i sjukvårdskoncernen Capio.