Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i digital tillgänglighet för Capios webbplatser och digitala tjänster samt ger dig information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Kontakta oss om du inte kan ta del av vårt innehåll

Om du behöver innehåll i annat tillgängligt format kan du kontakta oss via e-post. Notera att denna kontaktväg endast är avsett för frågor gällande digital tillgänglighet, vi ber dig att inte fylla i känsliga personuppgifter.

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra digital tillgänglighet på våra webbplatser och digitala tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du rapportera till oss så att vi får veta att problemet finns. När du kontaktar oss ska du där beskriva var på webbplatsen du upplever problem och vad problemet är.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet i digital offentlig service.

Kontakta tillsynsmyndigheten (länk till nytt fönster)

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

  • Vissa bilder saknar förklarande texter (alt text)
  • PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Element på vissa sidor är inte unika vilket kan försvåra för besökare att förstå hur elementen hänger ihop
  • Vår remissportal där tandläkare kan remittera patienter brister i digital tillgänglighet. Vi ber tandläkare kontakta mottagningen direkt vid behov.

Hur vi testar webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten med hjälp av ett automatiserat verktyg. Senaste bedömningen gjordes 23 januari 2024. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 januari 2024.