Patientinformation

Detta behöver du som patient veta.

Informationen till dig som patient kan skilja lite beroende på vilken behandlig du ska utföra.

Vår strävan är att ta ansvar för hela vårdkedjan. Behandlingarna görs på samma ställe, från förundersökning till efterkontroller. Som patient slipper du skickas från plats till plats. Du får ditt eget behandlingslag.

Vi vet att många tandbehandligar kan vara ansträngande, inte minst psykiskt. Vi lägger stor vikt vid att det skall vara lugnt och tryggt vid kliniken. VI strävar efter en stressfri miljö för både patienten och för personalen. Verksamheten drivs i särskilt anpassade lokaler – ett specialistcentrum med höga krav på en mänsklig miljö. En långsiktig kvalitetskontroll med mycket stor tillgänglighet för patienten hör till klinikens viktigaste målsättningar.

Ladda ner information om risker och nytta med strålning inom tandvården.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller undrar något. Vi är bara ett samtal bort.