För dig som har genomgått en käkoperation

Råd till dig som har genomgått en käkoperation.

Våra råd och saker du bör tänka på efter en käkoperation för återhämtning och mindre besvär.

Allmänt

Ät eller drick inte på minst 2 timmar. Undvik även att skölja munnen. Undvik kroppsansträngning samma dag.

Smärta

Kan uppstå när bedövningen släpper och kan hålla i sig i 2–3 dagar. Smärtan kan avhjälpas med de smärtstillande preparat som du fått på recept.

Svullnad

En svullnad i munnen och ansiktsområde är en normal reaktion efter ett ingrepp. Svullnaden kan öka gradvis och nå sin kulmen efter 2–3 dagar, och är vanligtvis borta efter en vecka.

Blödning

En lätt blödning från såret det första dygnet är inte ovanligt. Om blödningen ökar stillas den bäst med ett tryckförband. Rulla då ihop en kompress, lägg över området som blöder och bit ihop hårt under 10–30 min. Sov gärna med huvudet högt det första dygnet.

Blåmärke

Blåmärken kan uppstå efter ingreppet. De försvinner i regel av sig själv inom någon vecka.

Feber

En lätt höjning av kroppstemperaturen de första dygnen är en vanlig reaktion.

Gapsvårigheter

Käkmusklerna kan bli stela och ömma efter vissa ingrepp. Detta kan göra det svårt att både tugga och öppna munnen helt. Besvären avklingar vanligen utan behandling.

OBS! Om du på helg eller kvällstid skulle få en kraftig blödning som inte kan stillas med tryckförband, ska du ringa sjukvårdsupplysningen eller närmaste akutmottagning. Under dagtid är du välkommen att ringa oss på Specialisttandläkarna.