Remittera till oss

Remittera till Stockholm

Remittera till Nacka

Remittera till Norrköping

Vill du som tandläkare remittera en patient till oss?

Vi strävar efter att ha korta köer inom samtliga specialiteter. Skicka din remiss till oss via post eller vår digitala remitteringsportal.

Vi tar emot patienter med frågeställningar inom bettfysiologi, endodonti, käkkirurgi, protetik, parodontologi och radiologi enskilt till specialister eller i samverkan.

Vi återkopplar med bekräftelse på emottagen remiss, så snart patienten har fått en tid.
Akuta frågeställningar, som slemhinneförändringar, infektions- och smärttillstånd prioriteras. Självklart håller vi dig underrättad med hur behandlingen av patienten fortlöper.