Endodonti - rotbehandling

Endodonti är den specialitet inom tandvården som utreder och behandlar tillstånd i tandens pulpa (mjukvävnaden) och omkringliggande käkben. Våra specialister utför endodontiska utredningar, konventionella rotbehandlingar och rotspetsoperationer.

Capio Specialisttandläkarna Nacka

Önskar du mer information om någon av våra behandlingar eller vill komma i kontakt med oss?

Tandpulpan finns i ett hålrum i tandens mitt och består av vävnad med rikligt antal blodkärl och nervtrådar. Tandpulpan kan skadas på många olika sätt, vilket ofta ger upphov till smärta och ömhet, och i vissa fall svullnader i käken. Vanliga orsaker till skadorna är djup karies, tandlagningar, sprickor eller slag mot tanden. Skadan kan leda till bakteriell infektion i rotkanalen och efterföljande inflammation i tandens fäste vilket kräver endodontisk behandling för att behålla tanden.

En rotbehandling inleds med att specialisttandläkaren borrar in till hålrummet i tanden där den skadade pulpan finns. Hålrummet rengörs noggrant under riklig spolning med antibakteriella vätskor och specialinstrument, som tillsammans avverkar och rengör rotkanalerna. Behandlingen genomförs med hjälp av röntgen och ibland även elektroniska mätinstrument.

Rotbehandlingen behöver ett eller flera besök. Det rengjorda hålrummet förses med bakteriedödande medel om flera besök krävs.  Tanden rotfylls sedan med ett gummimaterial tillsammans med en klisterliknande pasta, för att förhindra en ny bakteriell infektion.

Efter att hålrummet har rotfyllts återstår det att laga tandens krona. Då en rotfyllning har medfört förlust av tandsubstans ställs det höga krav på lagningen för att undvika en framtida tandfraktur och läckage. Ibland är det smidigast att ersätta kronan med någon form av protetisk behandling.

I vissa fall där infektionen persisterar behövs en rotspetsoperation vilket är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att tandköttet fälls upp för att kunna komma åt rotspetsen. Genom detta ingrepp skapas åtkomst till infektionen, vilket gör att området kan rengöras samtidigt som rotspetsen slipas av och förseglas.

Capio Specialisttandläkarna Nacka

Önskar du mer information om någon av våra behandlingar eller vill komma i kontakt med oss?