Implantatbehandlingar

En implantatbehandling innebär att förlorade tänder ersätts med tandimplantat som sitter fast och ser ut som vanliga tänder. Behandlingen innebär att en titanskruv fästs i käkbenet där den får växa fast. På denna fäster man sedan en krona eller bro för att ersätta den förlorade tanden.

Capio Specialisttandläkarna Nacka

Önskar du mer information om någon av våra behandlingar eller vill komma i kontakt med oss?

Vid en implantatbehandling är planeringen viktig. Behandlingen inleds med en undersökning och röntgen. Vid behov samråder specialisttandläkaren med kollegor för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att varje patient bedöms utifrån sina specifika förutsättningar.

Inför behandlingen måste käkbenet och eventuellt andra tänder vara hela och fria från infektion. Om en annan behandling har genomförts kan det innebära att man väntar med implantatbehandlingen tills läkningen är fullbordad.

En implantatbehandling består av två delar – en kirurgisk och en protetisk. Den kirurgiska delen av behandlingen består av att fästa implantatfixturerna (titanskruvarna) i käkbenet. I det protetiska steget tillverkas de tänder som ska fästas i implantatfixturen av vårt integrerade tandtekniska laboratorium. I samband med denna del anpassas även provisoriska tänder för att patienten ska slippa gå tandlös under inläkningsperioden.

Ett singelimplantat består av följande steg, och samma metod används vid behandlingar för flera tandimplantat.

  • Om det finns befintliga tänder som är sjuka behöver dessa först extraheras. Därefter följer en inläkningsperiod, vars längd beror på käkbenets kvalitet.
  • Implantatfixturer fästes i käkbenet i den kirurgiska delen av behandlingen. Fixturen växer sedan fast och fyller samma funktion som en vanlig tandrot.
  • När fixturen har växt fast förlängs den med hjälp av en distans. På distansen fäster man sedan den nya tanden.

Det protetiska arbetet inleds med att vi tar ett avtryck av munnen för att ta reda på hur tänderna ska utformas för att kunna fästas på implantatet. Därefter följer ett antal besök där patienten och protetikern tillsammans med tandtekniker bestämmer tandens utseende och form.

Efter behandlingen har du som patient fått nya tänder med i stort sett samma utseende och funktion som vanliga tänder.

Capio Specialisttandläkarna Nacka

Önskar du mer information om någon av våra behandlingar eller vill komma i kontakt med oss?