Tandhygienistbehandlingar

Våra tandhygienister har lång erfarenhet av förebyggande tandvård, tandlossningssjukdomar och problem som kan uppstå med implantatbehandlingar.

Capio Specialisttandläkarna Nacka

Önskar du mer information om någon av våra behandlingar eller vill komma i kontakt med oss?

Tandhygienisten arbetar främst med att förebygga karies och parodontit (tandlossning). Detta sker genom att informera patienten om vikten av att sköta sin munhygien på bästa möjliga sätt för att undvika dessa sjukdomar. Tandhygienisten informerar om förekomsten av dessa sjukdomar samt instruerar patienten i olika hjälpmedel för att åstadkomma så god munhygien som möjligt. Ofta behöver vi korrigera tandborsttekniken för att uppnå maximal effekt. Att hålla rent på tandens alla ytor är mycket viktigt, inte minst om man är muntorr och/eller har gjort stora arbeten inom protetik vilket ofta förändrar förutsättningarna i munhålan.

Vi rekommenderar användning av fluortandkräm som har vetenskapligt bevisad effektivt mot karies. Fluor kan vid behov rekommenderas i andra koncentrationer som sköljning, fluortabletter, tuggummi eller som gel i individuella plastskenor. Oftast fluorlackar vi tänderna efter borttagande av tandsten för att fluor åter ska lagras in i emaljen och skydda mot karies.

Gingivit är en inflammation som utvecklas snabbt om man slutar att borsta tänderna. Redan efter 21 dagar finns en etablerad gingivit eller tandköttsinflammation. Man kan själv märka detta då tandköttet lätt blöder vid tandborstning och känns svullet. Gingivit kan behandlas av vår tandhygienist som även hjälper till med råd om hur man ska förebygga gingivit i fortsättningen. Det är viktigt att borsta tänderna minst två gånger per dag samt att använda mellanrumsborstar, tandtråd eller tandsticka. Du får hjälp att välja ut de hjälpmedel som bäst passar dig och din mun.

Om man inte behandlar gingiviten i tid kan den utvecklas till parodontit eller tandlossning. Detta innebär att inflammationen utvecklas vidare i tandens upphängningsapparat som består av rothinna, cement och stödjevävnad. Tandens fäste vid benet kan skadas vilket leder till att fästet försvinner mer och mer. Vår tandhygienist kan i de allra flesta fall hjälpa dig med detta. I samarbete med parodontolog specialist i tandlossningssjukdomar behandlar vi även svårare fall av tandlossning.

Fästeförlust kan även ske kring implantat. Orsaken till infektionerna är bakterier. Samma bakterier som orsakar tandlossning finns också vid infektioner runt implantat. Finns det tänder i munnen med tandlossning kan bakterier smitta från tänder till implantat. Om periimplantiten inte behandlas finns risk för att implantatet förloras.

En av tandhygienistens arbetsuppgifter är att ta bort tandsten både ovanför tandköttskanten och i tandköttsfickan vid tandlossning. I de allra flesta fall kan tandhygienisten behandla djupa tandköttsfickor framgångsrikt.

Missfärgningar uppstår när man röker, dricker rödvin, te och kaffe och ibland efter vissa läkemedel. Tandhygienisten tar lätt bort dessa missfärgningar med polering eller airflow.

Behandling hos tandhygienist tar cirka 45- 60 minuter och innefattar:

  • Inspektion av munslemhinna och gingiva (tandkött)
  • fickmätning samt parodontal diagnos.
  • Information och eventuell korrigering av tandborstteknik för optimal tandrengöring.
  • Instruktion av approximala hjälpmedel som tandtråd, tandsticka och interdentalborste.
  • Borttagning av tandsten, missfärgningar och mjuka beläggningar.
  • Polering med specialpasta samt fluorbehandling i vissa fall.

Capio Specialisttandläkarna Nacka

Önskar du mer information om någon av våra behandlingar eller vill komma i kontakt med oss?