Remittera till Specialisttandläkarna Nacka

Vill du som tandläkare remittera en patient till oss? Vi strävar efter att ha korta köer inom samtliga specialiteter.

Vi tar emot patienter med frågeställningar inom bettfysiologi, endodonti, käkkirurgi, protetik och parodontologi enskilt till specialister eller i samverkan.
Vi återkopplar med bekräftelse på emottagen remiss, så snart patienten har fått en tid.
Akuta frågeställningar, som slemhinneförändringar, infektions- och smärttillstånd prioriteras.
Självklart håller vi dig underrättad med hur behandlingen av patienten fortlöper.

Kom ihåg att remisserna alltid måste ledsagas av röntgenbilder, kliniska foton vid slemhinnefrågeställningar samt en aktuell hälsodeklaration.
För att remittera din patient digitalt. Fyll i stegen nedan och singera med ditt bankid.