Specialisttandläkare Winnie Nguyen Thi

När Winnie Nguyen Thi gjorde ett besök hos Capio Specialisttandläkarna Nacka efter kontakt med klinikchefen kändes det helt rätt – här ville hon arbeta som specialist i endodonti.

Idag har hon varit en del av verksamheten i sex månader.

– Det känns jättebra. En styrka på vår klinik är det täta samarbetet mellan olika specialister. Det finns ingen prestige, utan alla tar hjälp av varandra för att patienten ska få den vård som behövs, säger hon.

Det dagliga arbetet består oftast av konventionella rotbehandlingar, ibland varvat med rotspetsoperationer. Intresset för endodonti väcktes hos Winnie ungefär två år in i tandläkarkarriären, när hon insåg att det tekniska och pilliga arbetet med rotfyllningar var en intressant utmaning. Men även det smärtutredande arbetet är en viktig faktor, eftersom patienter som blir remitterade kan ha stora besvär.

– Att ta reda på varför en patient har ont blir ibland lite av ett detektivarbete, som att lösa en gåta. Då känns det väldigt bra att snabbt se resultat, det är ju ett direkt kvitto på att behandlingen fungerar.

Att arbeta som specialisttandläkare kräver vissa egenskaper, menar Winnie. Tålamod, envishet och ett öppet sinne är fördelaktiga drag inom professionen. 

– Det är viktigt att inte ha för snävt fokus på den egna specialiteten. Kanske behövs även kompetensen från ett annat specialistområde. Ytterligare en central aspekt är att vara pedagogisk med patienterna. Många är rädda och oroliga, då är det avgörande att kunna bemöta dem på ett psykologiskt riktigt sätt, så att de känner sig trygga. 

Det bästa med att arbeta på Capio Specialisttandläkarna är enligt Winnie samarbetet och den breda kompetens och erfarenhet som finns på klinikerna. Det ger goda förutsättningar för bra och snabb tandvård.

Hit kan man komma och få kombinerad hjälp i stället för att skickas runt. Jag trivs väldigt bra med att jobba på en arbetsplats där jag har tillgång till andra specialister, då kan man hjälpa patienten på bästa sätt.