Specialisttandläkare Erik Friman

Erik Friman är ny käkkirurg på Capio Specialisttandläkarnas klinik på Sophiahemmet. Det som lockade var framför allt det fina och väletablerade multidisciplinära samarbetet runt patienten.

Det käkkirurgiska vårdpanoramat har en stor bredd och en hög grad av komplexitet, och utöver en bred medicinsk bas krävs också en viss uppfinningsrikedom.

Det är ett hantverk, där man får vara lite kreativ. Ibland måste man tänka utanför boxen. Det är både det medicinska och det praktiska som lockar med käkkirurgi.

En vanlig dag består av allt från tandextraktioner med olika svårighetsgrad till tandimplantat och utredningar av munslemhinneförändringar.

Som käkkirurg verksam på en specialisttandvårdsklinik lyfter han den stora nyttan med att all kompetens är samlad under ett och samma tak. Det möjliggör ett arbetssätt där beslutsvägarna är korta och kommunikationen snabb och okomplicerad.

– Det är bra både ur patientsynpunkt och för mig som behandlare. Man kan diskutera patienter med andra specialister direkt och på så vis få flera infallsvinklar, råd och samsyn vid komplicerade fall. Här samlas vi runt patienten i stället för att de slussas runt hos olika vårdgivare.

En multidisciplinär arbetsplats skapar en arbetskultur där alla fokuserar på patienten på ett prestigelöst och effektivt sätt.

– Man är en del av ett team där alla, från receptionist till behandlare, samarbetar för att säkerställa att patienten blir omhändertagen på bästa möjliga sätt. Ser vi ett vårdbehov kan vi tillgodose det direkt, avslutar han.