Helene Isaksson - Klinikkoordinator

Som klinikkoordinator på Capio Specialisttandläkarna Sophiahemmet har Helene Isakson ett övergripande ansvar för samordning och delegering av uppgifter. Hon har superkoll på tidböcker, bokningsscheman, personalbeläggning – och ser till att varje medarbetare trivs på jobbet.

Hur skulle du beskriva ditt uppdrag?

– Mitt jobb är att se till att allt flyter på, att alla mår bra och har uppgifter de trivs med. Jag ansvarar för tidböcker och schemaläggning, sköter bokning av behandlingsrum, ser till att nyanställda får rätt kunskap om hur vi jobbar och mycket annat. Man kan säga att jag är spindeln i nätet.

Hur ser en typisk arbetsvecka ut för din del?

– Varje måndag morgon är min främsta uppgift att få rätt bemanning på plats. Våra anställda befinner sig i olika faser i livet och har olika behov. Någon vabbar, någon annan har begärt ledigt för att gå en kurs och så vidare. För min del gäller det att få schemat att funka. Under veckan uppstår inte sällan oväntade situationer – allt ifrån att en patient behöver speciell uppmärksamhet till att utrustning behöver skickas på service. Löpande ser jag till att personalen mår bra, kontrollerar om de har något de vill ta upp eller behöver avlastning.

Har du något särskilt fokus just nu, vad gäller personalfrågor?

– Vi får in ett nytt team inom kort, ett parodontologteam bestående av en specialisttandläkare och en specialisttandsköterska. Fokus där är att se till att de känner sig välkomna och trivs, och i stort se till att det finns ett lugn på kliniken och en ruljans där alla kan jobba på med god arbetsro.

Finns det något du är särskilt stolt över på din arbetsplats?

– Jag är väldigt stolt över vår fina arbetsgrupp och det sätt vi behandlar våra patienter på. Till vår klinik remitteras patienter med många olika typer av problem och frågeställningar som kräver specialistkompetens för att behandla. Vårt mål är att ta hand om dessa patienter på ett optimalt sätt och se till att de mår bra och känner sig trygga. Sedan är jag stolt över att alla som jobbar hos oss är superduktiga på att både ge och ta del av varandras kunskap och erfarenhet.

Varför ska man som allmäntandläkare remittera till er klinik?

– Vi bedriver en högkvalitiativ specialisttandvård, tar emot patienter med kort varsel, ser till att de får den hjälp de behöver och att de känner sig omhändertagna och sedda. Det ökade inflödet av nya patienter tror jag beror på att allt fler remittenter får kännedom om att det är så vi jobbar, vilket är vår stora styrka.